https://www.dikaiologitika.gr

Συγκεκριμένα, τα μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Εδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μπορούν, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου, να αναγνωρίσουν, με εξαγορά, μέχρι πέντε έτη, ως πλασματικό χρόνο το χρόνο για την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου.

Ο χρόνος αναγνώρισης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων (4) ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, των πέντε (5) ετών για το 2012, των έξι (6) ετών για το 2013 και των επτά (7) ετών για το έτος 2014 και εφεξής. Το θετικό στοιχείο είναι ότι ο εν λόγω χρόνος αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε περίπτωση δε μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019, έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι:

Τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων(Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/14, των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.).

Στις διατάξεις του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και το Ν. 4663/2020) εμπίπτουν:

Τα Ερευνητικά Κέντρα με τα αποτελούμενα από αυτά Ινστιτούτα τους που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

• Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
• Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
• Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
• Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
• Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
• Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας Αθηνών
• Ερευνητικό Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Οι Τεχνολογικοί φορείς:
• Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ)
• Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
• Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ
• Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)»

Καθώς και,

– Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και – Τροφίμων
– Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
– Η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) που συστάθηκε με τον Ν. 1349/83 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στο Παράρτημα Α του παρόντος, επισυνάπτονται αναλυτικά οι Φορείς που εμπίπτουν, έως σήμερα (μετά και την προσθήκη του Ν. 4663/2020), στις διατάξεις του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014.

Προϋποθέσεις

Για την αναγνώριση απαιτούνται να υπάρχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
– Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο
– Η κτήση διδακτορικού τίτλου.
– Ο διδακτορικός τίτλος να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον διορισμό.
– Να μην έχει χωρίσει ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Αν κατά τον χρόνο αυτό έχει χωρίσει ασφάλιση, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζονται μόνο τα κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης.

Εξαγορά

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Διευκρινίζεται δε ότι για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου.
Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου, όπως προαναφέρθηκε, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις, η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:
α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αρ. 1 παρ. 2 Ν.4425/16).
β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες
δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).
γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της
σύνταξης, με παρακράτηση κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσού ίσου με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
– Αίτηση στην οποία –μεταξύ άλλων– θα προσδιορίζουν τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις).
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει χωρίσει ασφάλιση κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Σε περίπτωση που έχει χωρίσει ασφάλιση, βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για τον χρόνο ασφάλισης.
– Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου εξωτερικού, από τον αρμόδιο προς τούτο, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην απόδειξη ότι ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού (π.χ. Φ.Ε.Κ. διορισμού, προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης κ.ά.).

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email