https://www.dikaiologitika.gr

 

Νέα παράταση στην καταβολή των ρυθμισμένων οφειλών προς την εφορία αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της στήριξης όσων επιχειρήσεων πλήττονται από την πανδημία. Η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται για όσους ΚΑΔ ορίζονται από την σχετική απόφαση.

Η «παγωμένη» δόση Φεβρουαρίου θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγό- ρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρού- νται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρ- θρου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε- χομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Η εν λόγω δόση Φεβρουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206), Α. 1279/2020 (Β’ 5638) και Α. 1014/2021 (Β’ 286) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους φορείς της Γε- νικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειο- ψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πό- ρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφα- λαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε)στις επι- χειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμ- βαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε τους ΚΑΔ

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email