https://www.e-nomothesia.gr

 

Δημοσιεύτηκε Απόφαση στο ΦΕΚ με την οποία ορίζεται η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μπορεί να υποβληθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ).

Η εν λόγω Απόφαση είναι η 247/2021 – ΦΕΚ 968/Β/12-3-2021,η οποία προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)

1.Η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ET^), εφεξής ΕΨΠ, και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

2.Για την υποβολή της δήλωσής απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3.Μετά την υποβολή της στην ΕΨΠ, η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολουθούνται όσα ορίζονται στις υπό στοιχ. 6 και 7 του προοιμίου, αποφάσεις.

Άρθρο 2

Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω της ΕΨΠ επέχει θέση αποδεικτικού κατάθεσης της δήλωσης στην ψηφιακή θυρίδα της ΕΛ.ΑΣ., φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη δια- δικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 3

Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2.Η ΕΛ.ΑΣ. έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Διαβάστε Αναλυτικά:
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 247/2021-ΦΕΚ 968/Β/12-3-2021

Ηλεκτρονική υπηρεσία γιατη δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email