https://www.dikaiologitika.gr

Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 50.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ και με εγγύηση του δημοσίου στο 80% του δανείου, θα αρχίσουν να χορηγούν εντός των επομένων ημερών οι τράπεζες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα 13 Μαϊου.

Η ρευστότητα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, προέρχεται από τον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 και εκτιμάται ότι θα διατεθούν συνολικά τουλάχιστον 460 εκατ. δανείων. Τα 220 εξ αυτών, προέρχονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζας (ΕΑΤ) η οποία παρέχει και τις εγγυήσεις, και τα υπόλοιπα από τις συνεργαζόμενες για το πρόγραμμα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες.

Επισημαίνεται ότι τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2021, καθώς το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο εντάχθηκε στο Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία.

Οι προϋποθέσεις

Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η αποκλειστική στόχευση του στην στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας. Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).
Κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης
Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον α’ και β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Ποσό χρηματοδότησης

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών. Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, (όποιο είναι μικρότερο):

I. 50.000 ευρώ ή

II. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

III. το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Μετά την επιλογή των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα αιτήματα των επιχειρήσεων, για τον γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD-19, πρέπει να υποβληθούν πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια -μετά την οριστικοποίηση της υποβολής- οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email