Με email ή επιστολή οι δηλώσεις Μ1, Μ7 – Αλλαγές για Κοινωνίες κληρονόμων και Αστικού Δικαίου, ενώσεις ιδιοκτητών.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ 1002/2021 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1006/2013 σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα αποστολής των δηλώσεων Μ1 για μεταβολές στοιχείων φυσικών προσώπων, Μ7 και λοιπών δικαιολογητικών με email ή συστημένη επιστολή.

Διαβάστε αναλυτικά

Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Αριθμ. Α.1002/2021 ΦΕΚ 20/Β/7-1-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014), όπως ισχύει.

Απόφαση ΠΟΛ 1006/2013 – ΦΕΚ 19/Β/10-1-2014 (Κωδικοποιημένη)

Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

 

Πηγή: https://www.e-nomothesia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email