Μη επιστρεπτέες κρατικές ενισχύσεις με νέες επιδοτήσεις προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μετά την αναθεώρηση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ που ανεβάζει την οροφή του ορίου των κρατικών ενισχύσεων κατά επιχείρηση.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε σε δήλωση του ότι με την αύξηση της οροφής των κρατικών ενισχύσεων που αποφασίστηκε χθες το βράδυ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνεται η δυνατότητα για ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν φτάσει το όριο των κρατικών ενισχύσεων να συνεχίζει να λαμβάνει τέτοιου είδους ενισχύσεις ως επιδοτήσεις.

Επίσης δίνει το δικαίωμα ενισχύσεις οι οποίες έχουν δοθεί ως επιστρεπτέες στο σύνολο τους ή κατά ένα μέρος να γίνουν επιδοτήσεις.

Συμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ χθες αργά το βράδυ, ολοκληρώθηκε η σχετική διαβούλευση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου. Η τροποποίηση αυτή, λαμβάνει υπόψη της τη συνέχιση της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας, τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούνται για την οικονομία, καθώς και την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αλλαγές που εν τέλει υιοθετήθηκαν ανταποκρίνονται -και σε αυτή τη φάση της τροποποίησης- στις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά τις σχετικές διαβουλεύσεις, καθώς ενισχύουν την ευελιξία που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο, αυξάνουν τα όρια κρατικής ενίσχυσης και επεκτείνουν τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων. Ειδικότερα, οι βασικότερες από τις αλλαγές που εισάγονται, μεταξύ άλλων, είναι:

• Η παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου ως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο του 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση.

• Η πρόβλεψη της δυνατότητας μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή, εγγυήσεις, δάνεια) σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις.

• Ο διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων του σημείου 3.1, στη βάση του οποίου χορηγείται και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς αυξάνονται από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1.600.000 ευρώ, από 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε 225.000 ευρώ και από 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε 270.000 ευρώ. Εάν σε αυτό προστεθεί και η ευχέρεια για αξιοποίηση του ορίου των 200.000 ευρώ μέσω του de minimis, τότε το μέγιστο συνολικό ποσό ανά επιχείρηση δύναται να διαμορφωθεί στα 2.000.000 ευρώ.

• Η αύξηση του ορίου των ενισχύσεων του σημείου 3.12, στη βάση του οποίου προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, από τα 3.000.000 ευρώ που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση στα 10.000.000 ευρώ.

Μετά την παραπάνω απόφαση το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί την αξιοποίηση της σχετικής πρόβλεψης για τη δυνατότητα συνεισφοράς των κρατών στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη κατατεθεί σχετική διάταξη για την ενεργοποίηση του νέου καθεστώτος και έχει προχωρήσει η διαδικασία προ-κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις σχετικές τεχνικές συζητήσεις να προχωρούν για την οριστικοποίηση των παραμέτρων του νέου καθεστώτος ενίσχυσης, ώστε να εκδοθούν και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Στο νέο αυτό καθεστώς επιδότησης παγίων δαπανών, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας -όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προσωρινό Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν λάβει μέχρι τώρα, και απασχολούν εργαζόμενους.

Το μέτρο αυτό, το όριο του οποίου πλέον αυξάνεται με την τελευταία τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου, είναι ακόμα ένα μέσο που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για να επεκτείνει περαιτέρω το «δίχτυ» ασφαλείας που έχει ήδη στηθεί με τα μέχρι σήμερα μέτρα, για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας των κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Έρχονται επιδότηση φως, νερό, τηλέφωνο και επιστρεπτέα 6

Δυο νέα προγράμματα θα εγκαινιάζει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα του κορονοϊου και να στηρίξει την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδη σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα το άρθρο 29 το οποίο προβλέπει ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Ποιοι θα πάρουν την κρατική επιδότηση για την κάλυψη πάγιων δαπανών

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποια επιχείρηση έχει μείωση τουλάχιστον 30% μετά τον Μάρτιο του 2020, εφόσον δεν ήταν προβληματική στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μπορεί να περιμένει κάλυψη των πάγιων δαπανών της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και δηλώσεις Σταϊκούρα και Σκυλακάκη, που αποτελούν το δίδυμο του Υπουργείου Οικονομικών, θα καλύπτονται πάγιες δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και δαπάνες μισθοδοσίας ή ενοικίων, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα μέτρα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τους ορισμούς, μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης ή στήριξη από άλλες πηγές (επιστρεπτέα προκαταβολή, ΣΥΝ-εργασία κ.λπ.).

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Όπως επιβεβαίωσε χθες για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής, εκτός από την επιδότηση παγίων δαπανών, έρχεται το Μάρτιο και έκτος κύκλος του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, για τον οποίο το υπ. Οικονομικών έχει προϋπολογίσει να διαθέσει 750 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται αύξηση του προϋπολογισμού, με βάση τις ανάγκες που θα δημιουργήσουν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr

Από newlogistiki

Αφήστε μια απάντηση

Follow by Email